EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door de therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden. Door middel van EMDR wordt het natuurlijk verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis meer een plek krijgt.

Waarvoor kan EMDR ingezet worden?

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident e.d.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Tijdens de therapie moet je je concentreren op de akelige herinnering. Je hoeft dit niet uitvoerig te beschrijven; het beeld in je hoofd en je gevoel daarbij is al voldoende. Dan volg je met je ogen de hand van de therapeut. Deze gaat van links naar rechts. Je doet dus een aantal dingen tegelijkertijd: het trauma herbeleven, de herinnering daaraan voelen, en de hand van de therapeut volgen.

Dan stopt de therapeut met het bewegen van zijn hand en vraagt je jouw gedachten te volgen. Door EMDR komt er een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je ervaart bijvoorbeeld een ‘vergeten’ onderdeel van de nare ervaring. Of je ervaart lichamelijk ongenoegen. Daarna vraagt de therapeut je weer terug te denken aan het meest beladen moment. Meestal is dat moment nu beter te hanteren. De herinnering is er nog wel maar de emotionele lading is eraf.

Mijn werkwijze:

Eerst zal ik middels een intakegesprek onderzoek doen naar de oorzaak en achtergrond van de klachten. Na dit gesprek weet ik of EMDR een geschikte behandelmethode is om het trauma te behandelen.